Thiết kế Văn phòng làm việc của công ty sơn Jonux – Tân Tây Đô

Là nơi làm việc kết hợp phần trưng bày, giới thiệu sản phẩm

showroom (1)

 

Một góc làm việc cho nhân viên ở Tầng 1

showroom (7)

Kết hợp trừn bày, giới thiệu

showroom (6)

 

showroom (4)

 

 

showroom (5)

Một trong nhưng phòng làm việc của công ty

P giam doc (1)

 

Đơn giản, sang trọng

P.Khach lv3

Mảng tường chủ yếu  dùng sơn để giới thiệu thực tế sơn của hãng

P.Khach lv2

 

P

 

P. Khach lv